Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Fetret Devri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir. Fetret Devri tarihimizde 11 yıl sürmüş bir devre verilen addır. Fetret Arapçada kargaşa anlamına gelir.
 
28 Temmuz 1402 Ankara Savaşı‘ndan, Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Mehmet Çelebi’nin babasının tek varisi sıfatıyla devleti birleştirdiği 5 Temmuz 1413′e kadarki devirdir. Bu devre Şehzadeler Kavgası da denilmiştir.
 
Timur istilası üzerine Yıldırım’ın aldığı yerlerin hemen hepsi elden çıkarılmış, Timur tarafından Anadolu Beylikleri tekrar diriltilmişti.

Fetret Devri Safhaları

1- Yıldırım’ın büyük oğlu ve veliahtı Emir Süleyman Ankara Meydan Savaşı’ndan babasının vezir-i azamı Çandarlızade Ali Paşa ile birlikte ayrılarak, Edirne’ye geldi. Hükümdarlığını ilan etti. 17 Şubat 1411′de 9 yıla yakın hükümdarlık ettikten sonra, 34 yaşında öldürüldü. Hakim olduğu yerler, bugünkü Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerimiz, Makedonya, Bulgaristan, Teselya ve Batı Trakya’dan ibaretti. Bir ara Orta Anadolu’ya kadar uzandıysa da bu geçici oldu.
2- Emir Süleyman’ın yerine kardeşi Musa Çelebi geçti. Onun mirasına aynen varis oldu, 2 yıl 5 ay sonra 5 Temmuz 1413′de 25 yaşlarında öldürüldü.
3- Yıldırım’ın oğullarından Mehmet Çelebi, Ankara Savaşı’ndan sonra Sivas, Ankara, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Tokat, Afyon, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, İzmit, Adapazarı dolaylarını ele geçirdi, Amasya’yı merkez yaptı.
4- Yıldırım’ın oğullarından İsa Çelebi de Bursa, Balıkesir, Bilecik taraflarını ele geçirdi. Bursayı merkez yaptı. 2 yıl sonra Mehmet Çelebi tarafından devletine son verildi, 1405′de öldü.
5- 1404′de ağabeyi İsa Çelebi’nin prensliğini ele geçiren Mehmet Çelebi böylece ülkesini genişletti. Babasının başkenti Bursa’yı ele geçirdi. Ağabeyi Süleyman Çelebi’nin karşısında tek rakip kaldı.
6- Sonunda Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebi’yi de ortadan kaldırdı. Babasından kalan Avrupa mirasını da ele geçirip devleti birleştirdi. Bu suretle Fetret Devrine son verdiği zaman 402 422 km karelik bir devlete sahip olmuştu. Bu devlet babası Yıldırım’ın devletinin yarısından da küçüktü. Hatta büyükbabası 1. Sultan Murat’ın bıraktığından da küçüktü. Böylece Timur Türkiye’ye yarım yüzyıldan fazla bir zaman kaybettirmiş oluyordu. Çünkü Yıldırım’ın bıraktığı sınırlara 50 yıl kadar sonra erişmek mümkün olmuştur.

Fetret devrinde balkanlarda toprak kaybetmemesinin nedenleri

♦ Süleyman Çelebi’nin Balkanlara kısa sürede hâkim olması
♦ Niğbolu’da aldığı darbeden dolayı Avrupa′nın yardıma gelememesi.
♦ Fransa ve İngiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam etmesi.
Tımar ve Tahrir (Nüfus sayımı) sistemi ile devletin otoritesini hissettirmesi.
♦ Yerli halkın Osmanlıdan memnun olması
♦ Halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması
♦ Din ve vicdan hürriyeti tanıması
♦ Can ve mal güvenliği sağlaması
♦ Kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp buralardan vergi almaması.

Osmanlının fetret devrini az zararla atlatmasının sebepleri

♦ Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
♦ Balkanlardaki politikası
Tımar sisteminin etkisi
♦ Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
♦ Haçlılara vurulan darbeler

Fetret Devrinin Sonu

5 Temmuz 1413'te Fetret Devri veya fasıla-ı saltanat devri kapandı ve Çelebi Mehmet Osmanoğullarının tek padişahı oldu. On bir yil süren Fetret Devrinde birbirinden cesur ve hükümdarlık etmeye yetenekli dört kardeşin birbirleriyle ölüm kalım savaşları yapmaları sonunda, en metanetli ve becerikli kardeşin tahtı ele geçirmesi ve Ankara Savaşı ile parça parça olmuş ve moralini yitirmiş Osmanlı devletinin kendini tekrar toparlaması ile sonuç bulmuştur. Bu sonucun şüphesiz Çelebi Mehmet'in tekrar tekrar hükümdarlığı kendi elinde toplamak için birçok kendi aleyhine fena sonuçlar doğmasına rağmen devamlı mücadele etmesi ve diğer kardeşlerinden şanslı olması nedeniyle ortaya çıktığı iddia edilebilir. Diğer taraftan, Çelebi Mehmet'in kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa'nin gosterdikleri kusurlarından daha uzak olması ve yaşça küçük olmasına rağmen onlardan daha fazla dengelilik ve olgunluk göstermesi de bu sonucu açıklamaya yardım eder. Bu sonucun son bir açıklaması ise Çelebi Mehmet'in diğer kardeşlerinden en büyük farkının Anadolu medeniyetinin ve Anadolu kültürünün önemli merkezi olan Amasya'da çok yönlü bir kişi olarak yetişmesi ve olgunlaşması olabilir.Fetret Devri Resimleri

Fetret Devri Sunumları

Fetret Devri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Fetret Devri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)